Askestad-Aas Elektro AS

Boliginstallasjon

Boliginstallasjon av elektrisk infrastruktur og elektriske komponenter er et av kjerneområdene som vi arbeider mye med i Buskerud.

Når det gjelder elektrisk infrastruktur så er dette gjerne arbeid med sikringsskap, overspenningsvern og trekking av ledninger og kabel til forskjellige uttak som stikkontakter, brytere, belysning og annet teknisk utstyr.

Et typisk eksempel på at det kan være lurt å oppgradere den elektriske infrastrukturen er hvis sikringene går ofte i boligen, eller hvis det elektriske anlegget er svært gammelt/underdimensjonert i forhold til dagens bruk. Vi er svært opptatt av at den elektriske infrastrukturen skal være sikker. Dette er et fokusområde for oss.

Unngå boligbrann

Det å forbedre eller å oppgradere den elektriske infrastrukturen kan være fornuftig. Særlig når det gjelder gamle hus og boliger. I dagens moderne samfunn benytter vi flere elektroniske komponenter enn vi gjorde tidligere. Eksempler på slike elektroniske komponenter er datamaskiner, printere, varmepumper og andre ting. Gamle hus og boliger var ikke beregnet på den strømbruken som dette utstyret krever.

Mange boligbranner i eldre hus starter i gamle og dårlig vedlikeholdte elektriske anlegg.

Styringssystemer

Et annet fokusområde for oss er installering av nye datastyrte og trådløse styringssystemer for å øke bekvemmeligheten i boligen. Med slike systemer kan man styre lys og varme. Datastyrte og trådløse styringssystemer er de systemene som styrer de elektriske apparatene i huset. Det å ha svært gode styringssystemer gjør det enkelt å leve i ekstremt avanserte hus og boliger.

De vanligste styringssystemene styres med brytere og/eller kontrollpanel på veggen, men i tråd med den rivende teknologiske utviklingen, har styring ved hjelp av mobiltelefoner og nettbrett blitt mer og mer vanligere.

Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Røyken, Hurum, Lier, Asker, Oslo

Kontakt Askestad-Aas Elektro AS for mer informasjon om våre styringssystemer for boliger.