Askestad-Aas Elektro AS

El-sjekk kan redde liv

Det elektriske anlegget er et av boligens viktigste elementer. Derfor er det ekstra viktig å sjekke at alt fungerer som det skal. Konsekvensen kan nemlig bli katastrofal.

Dersom du ikke har tatt en el-sjekk på noen år, kan det være smart å gjøre dette nå. Spesielt om du har et gammelt elektrisk anlegg, anbefaler vi at du tar kontakt med en elektriker som hurtig kan utføre en el-sjekk av anlegget.

Altfor mange branner starter i dag av at gamle elektriske anlegg ikke er godt nok vedlikeholdt. Dette er branner som kunne ha vært unngått om man jevnlig hadde utført el-sjekk.

Sikkerhet i fokus

Dersom du har flere spørsmål om el-sjekk eller noen av våre andre produkter eller tjenester, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via telefon eller e-post.

Kontakt Askestad-Aas Elektro AS for mer informasjon om våre elektrikertjenester.