Askestad-Aas Elektro AS

Innendørs og utendørs belysning

Vi hjelper til med både innendørs og utendørs belysning for både boliger, hytter, leiligheter og næring.

Hos oss får du hjelp til med hele prosessen fra prosjekteringen av de beste belysningsløsningene til valg av egnede produkter og installasjonen av disse.

Vi kan levere utallig spennende lamper og armaturer fra våre leverandører.

Det at vi har kontroll på hele prosessen fra prosjekteringen av belysningen til implementeringen av lamper og armaturer, sikrer at kundene våre får de absolutt beste løsningene i forhold til sine behov og budsjett.

Våre elektrikere er godkjente innen alle fagområdene som elektrikere jobber med.
Det at vi har særlig god kompetanse på alle disse områdene, gjør oss i stand til å tenke helhetlige løsninger når vi skal installere ulike belysningsløsninger. Dette er særlig gjeldende når vi skal installere datastyrte og trådløse styringssystemer for ulike innendørs og utendørs lyssystemer.

Vi har godkjenning fra DSB og Post- og teletilsynet som installatør på Elkraft (spenning opp til 1000v), Tia (tele/data) og Kia (kabel-tv).

Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Røyken, Hurum, Lier, Asker, Oslo

Kontakt Askestad-Aas Elektro AS for mer informasjon om innendørs og utendørs belysning for boliger.