Askestad-Aas Elektro AS

Kontroll av elektriske anlegg

Har du fått utført kontroll av elektriske anlegg i din bolig? Hvis det er lenge siden, bør du vurdere å ta kontakt med en autorisert installatør for en ny el-sjekk.

Spesielt anbefales det at profesjonelle får utført en kontroll av elektriske anlegg dersom de er av en eldre type. Mange branner starter i dag på grunn av et gammelt og overbelastet anlegg, men ved jevnlig kontroll av elektriske anlegg vil du være trygg på at din bolig ikke tar fyr.

Når du ringer til oss for en el-sjekk vil vi sende en av våre elektromontører. Han vil undersøke og utføre en kontroll av ditt elektriske anlegg, for så å skrive en rapport der du blir opplyst om ting som må eller bør endres i nærmeste fremtid.

Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Røyken, Hurum og Lier.

Kontakt Askestad-Aas Elektro AS for mer informasjon om våre elektrikertjenester.