Askestad-Aas Elektro AS

Sikringsskap

Sikringsskapet er hjertet i el-anlegget, og det er livsviktig at skapet er i forskriftsmessig stand.

Vi sier at strømmen har gått når lyset plutselig forsvinner og datamaskinen samtidig skrur seg av. Grunnen til at dette kan skje er fordi vi setter på for mye strøm på en gang i forhold til hva sikringsskapet er beregnet til å tåle av strømmengde. Andre årsaker til at strømmen går kan være på grunn av jordfeil eller andre feil i anlegg og tilkoblede komponenter.

Selv om det kan være irriterende at strømmen går, så er det meningen at det skal skje. Sikringsskapet er ment for å kutte strømmen når det blir for mye energi. Intensjonen/misjonen/oppgaven er å sørge for at det elektriske anlegget ikke blir for varmt og dermed kan starte en boligbrann.

At sikringen "skrur seg av" ved overbelastning sikrer det elektriske anlegget. Sikringen er beregnet for å være det svakeste punktet i en strømkrets. Hvis strømmen går til stadighet bør du få en elektriker til gå over sikringsskapet og det elektriske anlegget forøvrig.

Et nytt sikringsskap er en fornuftig investering for boliger med et skap eldre enn 20 år. Mye nytt datautstyr, nytt kjøkken og varmekabler er en uheldig kombinasjon i eldre hus hvis det elektriske anlegget er gammelt, eller underdimensjonert i forhold til den nye bruken.

I tillegg er et nytt sikringsskap med automatsikringer en god investering i forhold til gamle skrusikringer. Et nytt sikringsskap inneholder alltid jordfeilsbryterautomater på hver kurs, for å unngå at jordfeil blir stående ubemerket og er til stor fare for hus, mennesker og dyr. Ved en oppgradering av s.skapet, vil det være naturlig å se på effektbehovet til boligen, og eventuelt se på løsninger for å øke størrelsen på hovedsikringen eller splitte høyt belastede kurser.

Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Røyken, Hurum, Lier, Asker, Oslo

Kontakt Askestad-Aas Elektro AS for mer informasjon om nytt sikringsskap.