Askestad-Aas Elektro AS

Smarthus for smarte folk

Med et smarthus får du en bolig som vokser sammen med deg inn i fremtiden.

Kort sagt er et smarthus en bolig der det er installert et avansert teknisk system med løsninger som gjør det enkelt å styre husets elektriske apparater, lys og varme. Systemene i et smarthus kan styres av brytere, med fjernkontroll eller ved et kontrollpanel på veggen. De siste årene har også styring via iPad/iPod/iPhone og internett økt sterkt i popularitet.

Lysstyring er selvfølgelig en naturlig del av et smarthus. Her finnes det mange ulike produkter med mange forskjellige funksjoner, men felles for dem alle er at lyset kan styres enklere og at man sparer utgifter i form av el-forbruk.

Også når det gjelder styring av varme er det mye å spare på et smarthus. Her kan du selv plotte inn din komforttemperatur, og anlegget kan selv senke og øke temperaturen ettersom hvordan du ønsker det. Nattsenking og det som kommer stadig mer, dagsenking er en god måte å holde strømregningen nede samtidig som komforten opprettholdes.

Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Røyken, Hurum og Lier.

Kontakt Askestad-Aas Elektro AS for mer informasjon om våre elektrikertjenester.