Askestad-Aas Elektro AS

Styringssystemer

Datastyrte og trådløse styringssystemer er et av våre store satsningsområder.

En av grunnene til at vi satser på dette, er at vi er et elektrikerfirma som har særlig forutsetning for å installere og implementere styringssystemer i Buskerud. Bedriften består av en autorisert elektroinstallatør og elektrikere og svakstrømsmontører.

Vi har godkjenning fra DSB og Post- og teletilsynet som installatør på Elkraft (spenning opp til 1000v), Tia (tele/data) og Kia (kabel-tv). Bedriften besitter også god kompetanse innenfor tradisjonell sterkstrøm og svakstrømsområdet.

Det at vi har særlig god kompetanse på alle disse områdene gjør oss i stand til å tenke helhetlige løsninger når vi skal installere datastyrte og trådløse styringssystemer for smarthus. Vi vektlegger også høy faglig kompetanse og kvalitet, personlig kontakt og stor grad av individuell rådgivning og tilpasning, når vi skal montere nye styringssystem for deg som kunde.

Datastyrte og trådløse styringssystemer er de systemene som styrer de elektriske apparatene i huset. Det å ha gode styringssystemer gjør det enkelt å leve i ekstremt avanserte hus og boliger.

De vanligste styringssystemene styres med brytere og/eller kontrollpanel på veggen, men i tråd med den rivende teknologiske utviklingen, har styring ved hjelp av mobiltelefoner og nettbrett blitt mer og mer vanligere.

Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Røyken, Hurum, Lier, Asker, Oslo

Kontakt Askestad-Aas Elektro AS for mer informasjon om våre styringssystemer for boliger.