Askestad-Aas Elektro AS

Vi utfører el-sjekk for bolig

Har du behov for el-sjekk for bolig? Askestad-Aas Elektro AS har el-sjekk for bolig som et av våre områder.

El-sjekk for bolig er noe man som boligeier bør være meget oppmerksom på å få utført jevnlig - ideelt sett en gang i året. Askestad-Aas Elektro AS har autorisasjon på alle tre fagområder, Elkraft (spenning opp til 1000v), Tia (tele/data) og Kia (kabel-tv) med godkjenning fra DSB og Post- og teletilsynet. Med andre ord dekker vi både sterkstrøm og svakstrøm med vårt brede kompetansefelt.

El-sjekk for bolig gir deg trygghet i hverdagen. Med el-sjekk for bolig får man lokalisert eventuelle svakheter i systemet og byttet ut deler slik at det elektriske systemet ikke overbelastes eller kortslutter. Dermed reduserer du brannfaren betydelig.

Vi betrakter oss som en kompetansebedrift der oppdatert kunnskap prioriteres meget høyt. Derfor holder vi oss kontinuerlig oppdaterte på utviklingen i bransjen som en naturlig del av våre aktiviteter.

Mange fornøyde kunder

Alle oppdrag innen el-sjekk for bolig utføres av våre engasjerte medarbeidere til avtalt tid. Vi holder til i Spikkestad og har derfor både Oslo og Akershus som viktige satsningsområder.

Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Røyken, Hurum og Lier.

Kontakt Askestad-Aad Elektro AS for mer informasjon om våre elektrikertjenester.