Askestad-Aas Elektro AS

Askestad-Aas Elektro AS er en autorisert elektroinstallasjons bedrift som ble etablert av Lars Aas og Bjørn Erik Askestad i hvert sitt selskap i 2000. I 2002 ble bedriftene sammenslått og dannet det som i dag er Askestad-Aas Elektro AS.

I forbindelse med at Askestad sluttet i 2003, kjøpte Rolf Langeland seg inn i selskapet.

I 2012 gikk også Aas ut av bedriften. I dag eier Rolf Langeland 65% og Trude Forberg Aas de resterende 35%. Bedriften besitter god kompetanse både innenfor tradisjonell sterkstrøm og innenfor svakstrømsområdet.

Vi er autorisert installatør inne alle tre fagområder, Elkraft (spenning opp til 1000v), Tia (tele/data) og Kia (kabel-tv) med godkjenning fra DSB og Post- og teletilsynet.

Bedriften har spesialisert seg på boliginstallasjoner med spesiell vekt på datastyrte og trådløse styringssystemer. Vi har også mange oppdrag og god kompetanse innen rehabilitering av både boliger og forretningsbygg.

Vi vektlegger høy faglig kompetanse og kvalitet, personlig kontakt og stor grad av individuell rådgivning og tilpasning.